join donate discuss

Common Ground in Cardiff – Plaid Cymru + Green Party – Manifesto for Cardiff

Common Ground in Cardiff - Plaid Cymru + Green Party - Manifesto for Cardiff

THE PEOPLE’S MANIFESTO

The Wales Green Party, Plaid Cymru and members of community groups across the city have joined forces to create the Common Ground Alliance.

We will reject the tired, uninspiring politics of Cardiff Labour’s Council - who allow developers to profit while our quality of life suffers.

The people of this fantastic city deserve better. We will change the way this city works. And we will put you at the heart of it all.

Vote for the Change Cardiff Needs. Vote for the Common Ground Alliance on the 5th of May.

Read our manifesto

MANIFFESTO'R BOBL

Mae Plaid Werdd Cymru, Plaid Cymru ac aelodau o grwpiau cymunedol ar draws y ddinas wedi cyfuno i greu’r Cynghrair Tir Cyffredin.

Byddwn yn ymwrthod â gwleidyddiaeth flinedig, di-ysbryd Cyngor Llafur Caerdydd – sy’n galluogi datblygwyr gwneud elw tra bod ein hansawdd bywyd ni’n dioddef.

Mae pobl y ddinas wych hon yn haeddu gwell. Byddwn yn newid y ffordd y mae'r ddinas hon yn gweithio. A byddwn yn eich rhoi chi wrth galon y cyfan.

Pleidleisiwch dros y Newid sydd ei Angen ar Gaerdydd. Pleidleisiwch dros Cynghrair Tir Cyffredin ar y 5ed o Fai

Darllenwch ein maniffesto yma

en_GBEnglish (UK)